9 Şubat 2019 (13:30 - 17:30)
Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Konferans Salonu
9 Şubat 2019 / 13:30 - 17:30
Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Konferans Salonu

Bağ Kurmanın Doktoru İnsan...

Fulya ÖZSAN

ODTÜ fizik bölümü mezunu, ilaç sektöründe üst düzey yöneticilik deneyimli. Değişim, gelişim ve liderlik konularında bireysel ve kurumsal koç, nörobilim, kuantum fiziği ve pozitif psikoloji ile ilgili

Fulya Özsan; değişim, gelişim ve liderlik konularında bireyler ve kurumlarla bireysel koçluk, takım koçluğu, eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapmaktadır. Yaklaşık 3.000 saat koçluk deneyimi olan Fulya Özsan, profesyonel koçluk ve takım koçluğu eğitimlerini Adler Learning International’dan, ilişki sistemleri koçluğu eğitimini de Organisation and Relationship Systems Coaching (ORSC)’tan almıştır.
İnsanın zihinsel ve fiziksel yapısını ortaya koyan; nörobilim, kuantum fiziği, pozitif psikoloji ilgi alanlarıdır.
Tutkuları, aldığı eğitimlere yön veren Fulya Özsan, evreni ve varoluşu algılamaya olan tutkusuyla Orta Doğu Teknik Üniversitesinde fizik eğitimi almıştır. İnsan ve insan davranışlarına olan tutkusu ise eğitimlerine pazarlama, satış, liderlik ve koçluk alanlarında devam etmesine imkân sağlamıştır.
İlaç sektöründe çok uluslu ve yerli firmalarda üst düzey yöneticilik deneyimleri edinmiş, sorumlu olduğu ekip ve ürünlerle kurum içi sektörel ve global liderlik ödüllerine layık görülmüştür. 2015 yılından bu yana insan sermayesi geliştirme konusunda Avrupa’nın sayılı eğitim ve danışmanlık kurumlarından biri olan Krauthammer’in Türkiye’deki iş ortağıdır.